Nagovor

Veseli nas, da ste obiskali spletno stran Zavoda za varnostne strategije, pa naj bo to zaradi osebnih preferenc ali zaradi morebitnega iskanja rešitev za vaše probleme.

Varnost v sodobnem svetu je postala dobrina, brez katere si ni več možno predstavljati razvoja tako družbe kot poslovnega okolja. Ne dolgo tega je varnost pomenila predvsem fizično in tehnično varovanje ustanove ali gospodarskega subjekta, požarno varnost in varstvo pri delu in to je bilo tudi vse, kar se je na tem področju dogajalo. S procesi globalizacije in neusmiljene konkurence, je varnost postala obvezen sestavni del poslovnih procesov, kar pa žal mnogo gospodarskih subjektov ne upošteva dovolj. Prodreti mora spoznanje, da brez celovitega obravnavanja varnosti v vseh njenih sestavinah, ni uspešne poslovne politike.

V preteklosti, žal pa nekje še danes, se na področje varnosti gleda zgolj kot na strošek. Pri tem prihaja do tega, da menedžment išče predvsem cenovno ugodne rešitve, ki pa pogosto ne zagotavljajo tistega potrebnega nivoja varnosti, ki je za določen gospodarski subjekt nujen. Zato je potrebno poznati tudi nove trende v povezavi varnost – uspešnost podjetja.

Prav ta dinamika družbenega in gospodarskega razvoja je pripeljala tudi do tega, da obravnavanje varnosti že dolgo ni več zgolj obrt, temveč je postala znanstvena disciplina s katero se poglobljeno ukvarjajo različne znanstvene in druge inštitucije po celem svetu.

Zavod za varnostne strategije je bil ustanovljen kot odgovor na zgoraj opisane izzive. Združuje namreč teoretike – znanstvene raziskovalce s področja varstvoslovja, prava, informatike in drugih z varnostjo povezanih disciplin ter praktike z dolgoletnimi izkušnjami s področja varnosti. Na ta način združujemo najnovejša znanstvena dognanja in prakso ter na ta način soustvarjamo nove trende na področju varnosti kot odgovor na varnostne dileme in probleme, ki jih determinira družbeni in gospodarski razvoj.

Zavod za varnostne strategije vam ponuja svoje znanje in izkušnje na področjih, ki so predstavljena v zavihku dejavnosti zavoda. Ne trdimo, da imamo odgovore na vsa vprašanja, zagotovimo pa vam lahko, da bomo skupaj našli ustrezno in strokovno rešitev za vaše probleme.

 

Komentiranje ni dovoljeno.