Dejavnosti

Zavod za varnostne strategije je ustanovljen z namenom vzpostavitve raziskovalne organizacije s področja varnostnih znanosti, katere dejavnosti so naslednje:

  • raziskave in spremljanje strokovnih dognanj, dosežkov in rezultatov na varnostnem področju,
  • metodološko in strateško razvojno raziskovanje na področju harmonizacije slovenske varnostne ureditve z ureditvijo Evropske skupnosti,
  • domače in mednarodno usposabljanje in izobraževanje na varnostnem področju,
  • oblikovanje in dajanje strokovnih mnenj o pravnih vprašanjih povezanih s tujimi varnostnimi ureditvami,
  • pomoč in podpora gospodarskim in drugim subjektom pri vzpostavljanju in upravljanju z varnostjo,
  • ocenjevanje obstoječih varnostnih rešitev v gospodarskih in drugih subjektih s predlogi za izboljšave,
  • svetovanje gospodarskim subjektom, ki nameravajo pridobiti status pooblaščenega gospodarskega subjekta AEO (Autorised Economic Operator).

Komentiranje ni dovoljeno.