Predstavitev

Zavod se ukvarja s sodobnim raziskovanjem na področju varnostnih pojavov, kjer s proučevanjem in razvijanjem teorij, spoznanj in ostalih okoliščin kreativno ustvarja nove, za Slovenijo najprimernejše, varnostne ureditve in strategije. Omenjeni nabor kadrov na tem področju, zagotavlja prepletanje znanstveno teoretičnih podlag s praktičnimi izkušnjami, kar pomembno prispeva k kvaliteti produktov, ki jih proizvaja Zavod.

Poleg znanstveno teoretičnih projektov, Zavod deluje tudi na praktičnem področju, kjer skozi svoje sodelovanje z različnimi gospodarskimi subjekti zagovarja uvajanje celovitega sistema varnosti, ki med drugim temelji na sprejetju varnostne politike družbe, oceni ogroženosti in tveganj, ranljivostih in kritičnih točkah, sistemu varovanja (varnostni koncept) in ukrepih za nadzor nad varnostnimi tveganji. Uvajanje novih ali presoja in posodobitev obstoječih varnostnih konceptov v gospodarskih in drugih subjektih je prav tako ena od ponudb Zavoda zainteresiranim strankam. O visoki kvaliteti naših storitev priča tudi zadovoljstvo naših dosedanjih naročnikov.

Komentiranje ni dovoljeno.