Reference

AVTERA d.o.o.
Izdelava ocene ogroženosti in prilagoditev varnosti standardom AEO (EU).

KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE d.o.o.
Izdelava celovite analize in ocene ogroženosti in varnostnih tveganja ter zasnova varnostnega sistema za novi Center za vodenje in kontrolo zračnega prometa.
Priprava projektne naloge in razpisne dokumentacije za tehnični sistem varovanja za objekt novi Center za vodenje in kontrolo zračnega prometa.

KEMOFARMACIJA d.d.
Izdelava posnetka in analize obstoječega stanja, izdelava ocene ogroženosti in oblikovanje predlogov posodobitve varnostnega sistema v družbi.

MERCATOR d.d.
Izdelava ocene ogroženosti in prilagoditev varnosti standardom AEO (EU).
Vzpostavitev sistema usposabljanja zaposlenih in pogodbenih partnerjev na področju varstva in varnosti ter področju carinskih poenostavitev, v luči meril za doseganje statusa AEO (Autorised Economic Operator) po EU standardu TAXUD/2006/1450), ki je uveden z Uredbo Sveta EU 648/2005, ki spreminja carinski zakonik Evropske skupnosti. Pripravi gradiv za ta usposabljanja.
Izvedbi periodičnih usposabljanj v delu, ki se nanašajo na področje varnosti v sklopu izpolnjevanja standarda AEO.

Komentiranje ni dovoljeno.